بازآفرینی زیست‌بوم دیجیتال

تمرکز فناپ در دهه‌ی اول فعالیت را می‌توان بر طراحی، تولید، پیاده‌سازی و نیز در اواخر بر تجمیع راه‌کارهای صنعت مالی، بر بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) برشمرد. به تدریج اما مفهوم زیست‌بوم، مفهومی غالب در حوزه فاوا شد. در ابتدا تلاش‌های ما بر تجمیع راه‌کارهای فناپی در یک زیست‌بوم دیجیتال تمرکز یافت، اما چشم‌انداز پیش‌روی هلدینگ فناپ، تنها ایجاد و راه‌اندازی و در نهایت مالکیت یک زیست‌بوم از راه‌کارهای داخلی نیست؛ باید به پویایی و ارگانیک این مفهوم نیز توجه داشت و پذیرفت که بقای آن در تعامل پایدار در داخل و نیز با محیط بیرونی و دیگر زیست‌بوم‌ها نهفته است.

از این رو فناپ می‌کوشد تا به رشد زیست‌بوم دیجیتال با تمرکز بر توسعه راه‌کارهای مالی و با مشارکت همه بازیگران و ذی‌نفعان کمک کند. فناپِ امروز، دیگر تنها یک بازیگر فعال نیست؛ فناپ در چشم‌انداز جدیدش خود را «بازآفرین زیست‌بوم» می‌داند و در این مسیر می‌کوشد که در چه در جذب سرمایه، چه در طراحی مفهومی، چه در توسعه‌ی راه‌کارها، چه در ایجاد و عرضه خدمات مالی و پولی، چه در سامان‌دهی زیرساخت‌ها، چه در پشتیبانی از بازیگران زیست‌بوم و چه در ایجاد مشارکت حداکثری ذی‌نفعان داخلی و خارجی، نقشی تسهیل‌گر ایفا کند؛ نقشی که با تأکید بر هم‌افزایی ظرفیت‌های نوظهور و تزریق آن‌ها به زیست‌بوم فعلی، به بازآفرینی زیست‌بومی پویا و پایدار منجر خواهد شد. ما دریافته‌ایم که ساختن با تملک زیست‌بوم دیجیتال به تنهایی نه ممکن است و نه مطلوب، باید با ایجاد ظرفیت‌های تازه، فضا برای حضور دیگران را فراهم آورد و سود و بقا را در ایجاد ارزش جمعی و بهره‌مندی برپایه‌ی شایستگی و مزیت نسبی جست‌وجو کرد.

ورود به حوزه گردشگری نیز در راستای همین بازآفرینی باید فهم شود؛ صنعت گردشگری با ضریب رشدی بالاتر از ضریب رشد توسعه کشور و ضریب نفوذ پایین فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات، از ظرفیت‌های بالایی برای ارزش‌آفرینی در اقتصاد ملی برخوردار است. ظرفیت‌هایی که با توجه به زیست‌بوم این سرزمین، قابلیت‌های فرهنگی و اجتماعی، مزیت‌های زیست‌محیطی، ظرفیت‌های بالای کسب‌وکاری، کارآفرینی و اشتغال و همچنین اشتیاق رو‌به‌رشد و فزاینده‌ی مردم و میهمان‌های بیرونی برای بهره‌مندی از آن‌ها، نیاز به بازآفرینی زیست‌بوم فعلی را با تأکید بر توسعه‌ی راه‌کارهای مالی ضروری می‌سازد.

معرفی محصول‌ها

با رویکرد زیرساختی

منظومه گردشگری فناپ در:

سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تهران

منظومه گردشگری فناپ
فناپ گردشگری لاماسو
فناپ گردشگری روبین زی
منظومه گردشگری فناپ

بازآفرینی…

حصول بازآفرینی نیاز به تغییر دارد و پیش‌نیاز تغییر، نگرش آگاه است.

 

با تیم گردشگری فناپ

در تماس باشید

پاسخ‌گوی شما هستیم

info@fanaptourism.com

 

    FANAP Tourism powered by POD